Vue.js

Vuex'de getters, mutations, actions kullanımı

Vuex nasıl kullanılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?

Vuex Nedir?

Vue için state management sistemidir.

Kurulum

Yarn

yarn add vuex

Npm

npm i vuex

Kurduktan sonra store diye bir klasör oluşturup içine store.js diye bir dosya oluşturuyoruz.

Daha detaylı bilgi için dökümantasyonundan bakabilirsiniz.

Vuex store'unun yapısı

 • State
  • Her türden veriyi tutabilen bir objedir.
 • Getters
 • Mutations
 • Actions
<Link href="/ikinci-yazi">
 Hey
</Link>
import { format, parseISO } from 'date-fns'
import { tr } from 'date-fns/locale'

export default function Date({ dateString }) {
 const date = parseISO(dateString)

 return (
  <time dateTime={dateString}>{format(date, 'LLLL d, yyyy', {locale: tr})}</time>
 )
}